تبلیغات
بیّنه - سیاسی - متن سخنان مهندس مشایی در افتتاحیه همایش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور -89.05.11
 
بیّنه - سیاسی
دلیلی روشن در فضایی فتنه آلود


سلام علیکم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لویک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

به نام خدا، به نام زیبایی ها، به نام جانشین خدا، به نام انسان، به نام هر چه خوبی هست در جهان، به نام عشق، به نام علم، به نام نور، روشنی، به نام نیکی، به نام محبت و هم دردی، به نام همه ی خوبی ها که چون جمع شود، جایش ایران است.

 

این تقدیر خدا بود که نام ایران را، از همان زمان که نام انسان آغازه می گیرد، در دنیا به ثبت برسد؛ تا توشه ی راه باشد برای کاروان تاریخی بشر.  نام ایران مترادف است با نام علم، با فرهنگ، با تمدن، با انسانیت، با خدا. در ایران همیشه خدا تکریم شده است. همیشه خدا تعظیم شده است. همیشه خدا بزرگ بوده است. چرا؟ چون در ایران، انسان بزرگ بوده است. انسان بزرگ بوده است. انسان عزیز بوده است. قدر و منزلت انسان، شناخته شده است. ایران سرزمین توحید است. چرا؟ برای آنکه قد آدمی در این سرزمین بلند بوده است.  او نگاه به آسمانش از روی فهم بوده است. آسمان را خوب شناخته است. ایران سرزمین معرفت است. سرزمین حکمت است. چه کسی است نداند که تمدن، به سادگی پایه گذاری نمی شود.  و چه کسی ست که نداند که پایه گذاری تمدن چه خون دل ها می خواهد. چه سوز و دردها می خواهد. چه جان فشانی ها می خواهد. چه مرارت و مشقت ها می خواهد. ایران پایه گذار تمدن بشر است. بشر خود در خاک پاک ایران نخست شناخته است. این چه خاکی است؟ چه جوهری در این خاک است که چنین انسان هایی را در تاریخ پرورانده است؟ در تنظیم مناسبات بین انسان ها ایران اندیشه بلندی را پیرو است که در سایه آن منزلت انسانی، معرفت ربانی است. جایگاه انسان، بزرگ شمرده شده است. آن زمان که کوروش بابل را فتح می کند در منشورش الغا برده برداری در بابل را اعلام می کند. بعضی چنین گمان بردند این الغا برده داری در ایران است. خیر این بهره ی فتح بابل به دست ایران است ایران پیش از آن نیز برده داری نداشته است. ایرانیان برده داری را در بابل ملغی کرداند. این منزلت انسان است. انسان که بزرگ می شود، خدا فهمیده می شود. خدا که فهمیده می شود، انسان بزرگ می شود. قابل تفکیک نیست. اگر کسی گمان می برد که بدون تکیه بر اندیشه الهی می تواند به افقهای بلند دست یابد خطا می کند. و آن کس که گمان می برد که تعلق به اندیشه ی الهی، تعظیم منزلت انسانی را الزام نکند، آن هم به خطا رفته است. ایران نشان داده است در تاریخ، ایرانیان در پایه گذاری فرهنگ و تمدن اسلامی هم دوباره در تاریخ همین را ثابت کرده اند. ملتی غیر عرب اما بیشتر از مجموع ملت های عرب در پایه گذاری فرهنگ و تمدن اسلامی نقش آفرین بوده اند. چرا؟  گوهر شناس است. گوهر می شناسد. -من نمی خواهم بگویم که- نمی خواهم ارجاع بدهم به اسناد فراوانی که نشان می دهد که برادران عرب ما خواهران عرب ما حتی برای شکوفایی زبان خودشان هم به ایرانیان بدهکارند. یا به این حقیقت بزرگ که اگر نبودند ایرانیان، امروز بی تردید و قدر مسلم اسلام در میان خروارها توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون بود. ایرانیان اگر نبودند، -این را نیازی به تفسیر و  تبیین بیشتر نیست- تاریخ حکومت های بعد از اسلام و سلسله هایی که بر مسند قدرت نشسته اند نشان می دهد  که اونها بیش از آنچه که بر آموزه های اسلامی تاکید بکنند، بر مرام و اندیشه های قومی و قبیله ای خود پایدار و استوار بوده اند.

 در هماش گذشته پشت این تریبون عرض کردم که اسلام به مسلمانی ایرانیان افتخار می کند. برخی به من خرده گرفتند یعنی چه که اسلام به مسلمانی ایرانیان افتخار می کند؟ عرض کردم -غیر از آن که در مفهوم افتخار فهم نکردی و عمق این سخن را در نیافتی؛ آنجا که خدا به عبادت خالصانه ی مومن، به ندبه ی عاشقانه ی جوان، افتخار می کند. متن حدیث است. افتخار خدا از سر فقر نیست. از سر اظهار است. از سر اثبات است. از سر بیان زیبای ها و ظرفیت های عالم است. چون فقیری، خدا را هم فقیر می بینی! بزرگ نشوی، خدا بزرگ نمی شود. فقیری، خدا را فقیر می بینی. اگر خدا اظهار افتخار کرد، او را منظر فقر می بینی. خدا به خود، از بابت آفرینش انسان تبریک گفته است. قرآن است؛ بروز است. ابراز است. آشکار کردن است. اعلان ظرفیت است. این نشان دادن خط است. حالا . . .، من امروز خیلی سهم ندارم، صحبت من فردا ست، ولی؛ از جهت عرض ادب به پیشگاه شما که امروز عشق به ایران، حلقه ی وصل یکایک شماست. فرق نمی کند که در کجا زندگی می کنید. فرق نمی کند که در کجا به دنیا آمده اید. امروز اسم ایران، نام ایران، مرام ایران و مکتب ایران، راه گشا است. سازنده است. چاره ساز است. همیشه بوده. 2 فصل را گفتم، امروز را هم می خواهم به آن اضافه کنم. امروز چه؟ قبول داریم، چند صد سال به دلیل مدیریت های نالایق و ناشایست در این سرزمین، مردمان ما سر افکنده زندگی کردند. به ملت ایران ظلم شده است. تاریخ نشان می دهد که هرگاه که مدیریتی فرصت شکوفایی به مردان و زنان این سرزمین داد، مردان و زنان این سرزمین بالیدند و متعالی شدند و شکوفا شدند و درخشیدند. زمانه های فرود و حضیض این ملت، ریشه در این ملت ندارد. تاریخ گواه است. ریشه در شرایطی دارد که حاکم رانان جائر، (و)جاهل پدید آوردند و فرصت شکوفایی از نسل ها را از آنان گرفتند. انقلاب ما عظمت و بزرگی اش، نه در تغییر شرایط سیاسی و معادلات قدرت سیاسی منطقه بود. انقلاب ما، انقلاب انسان بود. انقلاب بازگشت به ارزشها، به شرف، به افتخار بود. فاصله ی بین ظرفیت های عظیم و بزرگ ِ این ملت با آنچه که در اختیار این ملت بود، خاستگاه انقلاب ما بود. رمز استواری، رمز پایداری و مقاومت سی ساله این ملت، علی رغم همه ی فشار های بین اللملی چه بود؟ در دوران ملت بود. در درون ملت بود. رمز ماندگاری چیست؟ رمز پایداری چیست؟ آن را در یادگاری جوهر ایرانی باید جستجو کنیم؛ که همیشه به دنبال بهترین پیام ها بوده است. اسلام هم هزاران رگه و هزاران فرقه دارد. اما آنچه که ناب است. آنچه که پاک است. برترین و بهترین است. بر سفره ی اندیشه ی ایرانی قرار دارد. من می خواهم عرض بکنم در محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، همکارانم در دولت، از یک سو و اندیشمندان، صاحب نظران، فرهیختگان و نخبگان ایرانی از اقصی نقاط جهان و میهمانان عزیز از سایر کشور ها؛ می خواهم عرض بکنم، اکنون بعد از 3 دهه مقاومت و ایستادگی که دوران سخت و دشوار، اما پرشور(ی) بود. اکنون ملت ایران با نگاه  به مسئولیت های تاریخی خود به صحنه آمده است تا مثل همه ی دوران های تاریخ، نه تنها به منفعت خود، بلکه با نگاه به  منافع همه ی ملت ها و همه انسان ها در همه جای جهان، به دنیا نشان بدهد که راه فلاح و رستگاری جز بازگشت به ارزش های الهی و انسانی نیست. به دلیل ضیق فرصت تنها به یک نکته اشاره می کنم. اینجا می خواهم از حق ملت ایران -نه برای فناوری هسته ای، چیزی نیست- می خواهم از حق پیش قراولی، قافله سالاری ملت ایران دفاع کنم. امروز جهان پذیرفته است، قدرت های مسلط هم پذیرفته اند، که لاجرم و ناچار و گریز ناپذیر، باید در سیاست ها تغییر بدهند. اکنون ضرورت تغییر، سخن قابل خدشه ای نیست. وفاق در همه ی عالم است که معادلات امروز باید تغییر کند.  امروز می خواهم این حق را بر جسته کنم. آیا می شود از حق بزرگ ملت ایران و سهم شایسته ی ملت بزرگ ایران، در پایه گذاری، در مقدمه چینی این تغییر جهانی، می شود صرف نظر کرد؟ ما مدعی هستیم. ما مدعی هستیم! اگر امروز جهان سخن از تغییر می گوید، سخن از اصلاحات جهانی می گوید، بیشترین سهم، مسلم ترین سهم،  متعلق به ملت ایران است. این رو آغاز فصل جدید و تمدن بزرگ مشترک جهان بنامیم که پایه گذارش ملت ایران است. من سوال می کنم چرا امروز دنیا سخن از تغییر می گوید؟ آیا سخن  از تغیر دارد یا نه؟ کسی منکر است، (کسی هست)در این جمع که (ادعا کند) دنیا سخن از تغییر نمی گوید؟ همه موافق هستیم، تغییر اینک زبان همه است. در ادبیات همه قرار گرفته است. 20 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش چه؟ چه شده که در پی احساس ضرورت های تغییر بنیادین در مدیریت جهانی، قدرت های مسلط و مدیران امروز دنیا هم سخن از تغییر می گویند؟ جدی چه شد؟ چطور شد که این پدید آمده است؟ می خواهم بگویم:    این حق بزرگ ملت ایران است که ما باید پرچم این حق را در دنیا به اهتزاز (در بیاوریم). این حق ملت ایران است، این سهم ملت ایران است. 5 سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، 5 سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران. 4 سخنرانی از آمریکا در برابر 4 سخنرانی از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، تریبون بین الملل. در هم آوردی هم هست، در مقابل هم است، در مواجه ی با هم هست.

اما سخنرانی پنجم امریکا اعلام تغییر و اصلاح است. اعلام تغییر در سیاست هاست. می بینید سخنرانی پنجم ایران سخنرانی اول ایران است. سخنرانی امریکا خودش را رو به مواضع، به نگاه، به پیام هایی که ملت ایران به دنیا عرضه کرد نزدیک می کند. جهان آینده، چه آمریکایی ها، چه انگلیسی ها و چه دیگران بخواهند یا نخواهند، دنیای همه ی ملت ها است. دنیای مدیریت مشترک جهانی است. آن آب که به سمت آن اقیانوس روان بود، از دماوند جاری شده است. از ایران می آید. پیام تاریخی ملت ایران است. از دیر باز تاریخ. امروز اگر نمی شود ایران و ایرانی را از صحنه به کنار برد، برای آن(است)که پیام او پیام همه است. پیام علم است.پیام عشق است. رئیس جمهور محترم آمریکا با درک ضرورت های اصلاحات اساسی در مدیریت های جهانی، اعلام اصلاح کرده است. ملت ما و همه ی ملت های دنیا از آن استقبال کرده است. اگر استراتژی جمهوری اسلامی ایران را کسی میخواهد بداند عرض می کنم؛ ما آگاهیم، خود آگاهیم، به این حقیقت بزرگ که زمزمه ی اصلاح در معادلات سیاسی جهانی را، نتیجه ی استقامت در مواضع خودمان می دانیم. این سهم بزرگش مال ایران است. حالا، می خواهم بگوییم، همان طور که  میهمان محترم تصریح کردند و انتظارات خودشان را از رئیس جمهور امریکا بیان کردند، که عمل شما متناسب با اعلام اصلاح در سیاست ها نیست و جهان منتظر اصلاح است. من می خواهم به رئیس جمهور امریکا بگویم، به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، که ملت بزرگ ایران در این پیش قراولی نماینده ی ملت های آزاده ی جهان است. می خواهم بگویم: ایران، با شناخت ِ آگاهانه از این سهم بزرگ برای این فصل از تاریخ جهان اعلام می کند، ما اصرار داریم، پافشاری می کنیم، جریان اصلاح را همچنان به پیش ببرید. همچنان که در ایجاد شرایط برای اعلام تغییرات اساسی در دنیا، ما نقش موثر و اول را داشته ایم. -اگرکسی در این شک دارد، من بعد از جلسه هستم خدمتتون مفصل بحث می کنیم که این حرف، حرف الکی نیست که ایران تغییرات امروز جهان نقش اول (را دارد)، شاگرد دوم هم ندارد، اگر دارد بگویید کیست؟ کدام ملت دیگر کنار دست ایران می ایستد؟ شاگرد دوم هم نداره، شاگرد اولش ایران است.- امروز این خود آگاهی ما را موظف می کند. به دنیا می خواهیم اعلام کنیم. ما نیامده ایم که فقط قدرت های مسلط را موظف به اعلام ضرورت اصلاح کنیم. این کافی نیست. ما اکنون که این اقرار را در دنیا بدست آورده ایم، مصمم هستیم که اصلاح را در دنیا پیدا کنیم و این شدتی است. و ملت بزرگ ایران این کار را خواهد کرد. چگونه؟ چگونه؟ با کدام قدرت، با همان قدرت منطق. قدرتِ منطق. نه منطقِ قدرت! اکسیر عشق، کولاک می کند. پیام ما، قدرت بسیج همه ی جهان را دارد. این سرمایه ی اصلی ملت ایران است. بزرگی، عظمت و شکوه ملت ایران در تاریخ، همین است که پیام او و سخن او، قدرت بسیج ِ همگان در جهان را دارد. نیازی هست که من امروز ورود کنم و شرایط سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان را تحلیل کنم؟ برآوردی بدهم به محضر شما از وضعیت قدرت های مسلط و آینده ی تیره و تار این سیاست؛ اگر ادامه پیدا کند. اگر می بینید که هوچی گر اند، اگر می بینید که غوغا گرند، چاره ای ندارند؛ در برابر پیام انسانی یک راه بیشتر نمی ماند، تسلیم! اگر کسی نخواهد بپذیرد، باید هوچی گری کند. باید غوغا سالاری کند. باید دروغ بگوید. باید انکار کند. باید چشمان خود را در برابر خورشید حقیقت ببندد. باید دست به فریب افکار جهان بزند. اما فریب افکار جهان برای همیشه، شدنی نیست. هر روز که می گذرد، این گوهر درخشان ایرانی ست که در بازار جهان خریدار پیدا می کند. 20 سال 30 سالِ تاریخ گذشته ی ایران را مرور کنیم. 20 سال 30 سال 10 سال. وضعیت قدرت های مسلط را هم مرور کنیم. منحنی ما، منحنی رو به آسمان است و منحنی آنها منحنی رو به خاک است. ما به اوج می رویم، آنان به حضیض ذلت می رسند. این معلوم است. قدرت انسان این است که با متغییر ها و عدد و رقم ها، یک فرآیند را تحلیل می کند. همه ی آینده نباید امروز اتفاق بیفتاد، (پس)دیگر کار فرهیخته و نخبه چیست؟ کار فرهیخته و نخبه این است که، از شاخص های امروز، فردا را تعبیر کند. تاویل کند. تفسیر کند. روشن است. ما را از حمله می ترسانند! چه حمله ایی؟ چه منطقی است این؟ ما اولا سیاستمان چیست؟ ما سیاستمان، توسعه ی دوستی و مودت است. موضعِ ما، موضعِ عشق و رحمت است. ببینم چه کسی در تاریخ توانسته با عشق بجنگد؟ با هم می توانند بجنگند! تهدید می کنند. اثری ندارد؛ در برابر ملت ایران اثر ندارد. تهدید به قطعنامه، برای اعمال سیاست های زور مدارانه موثر است. بله، تهدیدش موثر است؛ اما نه برای ملت ایران، که صدور 4 قطعنامه هم تاثیر ندارد. ملت ایران، خود را بازیافته است.

چرا اینجا جمع شده ایم؟ کار و زندگی و درس و مشق و اقتصاد و تجارت را رها کردید. رنج سفر را بر خود همواره کردید. بسیار مشتاقانی بودند که در این روز ها تماس گرفته اند. ما شرمنده بودیم که امکان پذیرایی... (در حد شما نبود) -اجلاس  برای صندلی ها محدود است. همین الان هم شرمنده هستیم، که تعدادی از میهمانان ما ایستاده اند- ولی به هر حال، همه آنها که قدم رنجه کردند و حضور پیدا کردند، محبت کرده اند. سختی های سفر را بر خود هموار کردند. ما برای چه آمده ایم؟ در سینه ی کدام یک از زنان و مردان حس جنگ، حس نبرد، وجود دارد. مطمئن ام در هیچ کدام تان نیست. اما اگر بگویم، کدام یک از سینه ها امروز خانه ی عشق است؟ بی تردید همه ی سینه ها امروز، سرمست ِ از عشق است. ما امروز آمده ایم اینجا، به ملت بزرگ ایران، به همه ی ملت های دنیا بگویم که؛ ایران زنده است. ایران همیشه زنده است.  ایران هرگز نخواهد مُرد، ایران پایدار است. جان در راه ایران دادن، افتخار است. ملتی که برای دینش، آیینش، مرامش، مکتبش، پرچمش جان میدهد، شکست ناپذیر است. ما در این سال ها هزینه کردیم، بله؛ دادن بهترین جوانان این سرزمین، هزینة سنگینی بوده است. اما دستاورد بسیاری بزرگی اینک، نصیب ملت بزرگ ایران شده است. آن دستاورد، آن است که سایة تهدید، -همان طور که رئیس جمهور شجاع و قدرتمند این سرزمین گفته است، سایة تهدید- برای همیشه از سر ملت ایران برداشته شده است. قدر این صحنه، قدر این دوران، قیمت این شرایط، قابل محاسبه نیست. هرگز قابل محاسبه نیست. آن روز که امام فرمود، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خیلی ها صحت این بیان را به اعتبار عظمت امام، باور کرده بودند. خودشان لمس نکرده بودند. اما امروز، آحاد ملت ایران، در سراسر جهان این را به عینه دریافته اند که، هیچ کس نمی تواند، در برابر ایران غلطی بکند. هیچ کس. تنها وقتی ایران را تهدید می کنند، -من احساس خودم را عرض می کنم، که می دانم احساس شما هم هست،- هر وقت یک کسی، ملت ایران را تهدید می کند، -من احساس درونی ام رو می گویم،- آدم احساس شرم می کند! چرا؟ برای اینکه یک ملتی را اگر کوچک باشد، می شود تهدید کرد. تعجب میکنم! ملت به این بزرگی را نمی بینند! البته حق دارن! گاهی وقت ها وقتی بعضی چیزها خیلی خیلی بزرگ باشند، باز هم قابل دیدن نیست، ولی باید ببینند ایران را. چاره ای جز دیدن ایران ندارند. بالا بروند، پایین بیایند، ایران است.  شرق بروند، غرب بروند، ایران است. آن مملکت زپرتی! آن را برای ایران تهدید حساب می کنند. خب، مگه دنیا نمی فهمد که آن را درست کرده بودید که کارتان رو در مهم ترین منطقه خاورمیانه آن برایتان مدیریت کند، آن برایتان حل کند. خوب اگر اینطور است، شما در افغانستان، در عراق چه کار میکنید؟ نمی فهمید؟ کی نمی فهمه؟ اگر او می توانست شما چکار می کنید اینجا؟ شما چرا اینقدر هزینه کردید؟ چرا رفتید در باتلاق؟ حضور شما (در) اینجا معلوم(کننده این مطلب) است که او مرده است! مرده است. -آن هم هیچ غلطی نمی تواند بکند(یکی از حضار)-. آن هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.

من سخنانم را به پایان می برم. از ریاست جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهیم برد. ما سخنمان به همه دنیا روشن است. ما فصل سوم را آغاز می کنیم. در فصل سوم، سخن، سخن فرهنگ است. هنر است. جهان آینده، جهان اقتصاد، به مفهومی که تا امروز بوده است، نیست. و در این باب فردا عرض خواهم کرد. آینده، آینده(ی) فرهنگ است؛ هنر است، چون عرصه، عرصه ی فرهنگ و هنر است، هم سهم ملت ایران بیشتر است. هم حق ملت ایران بیشتر است، و هم صد البته، تکلیف ملت ایران هم بزرگتر است. ما اطمینان داریم که فردای روشن، -روشن تر از همیشه- در انتظار جهان و در انتظار ملت بزرگ ایران است. امروز که این جا جمع شده ایم، همه با هم، یک سخن می گوییم و آن ایران است. عشق است. سرزمین دلیران است. ما از فردوسی یاد گرفتیم که سخن حق را در بیان حماسه بگوییم، ایران سرزمین حماسه است، عاشق است، عاشق پیشه است ایرانی، اما با حماسه، وگرنه عاشقی که همه جا در دنیا هست، عاشقی از نوع ایرانی، عاشق پیشگی حماسیست. فردوسی یادمان داده(است). چون شما بدون روح حماسی، قدرت تغییر ندارید. قدرت اصلاح ندارید. فردوسی پیغمبر نبود، ولی کاری که کرد، در عِداد کارهای بزرگ تاریخیست، که جز به عنایت خدا، شدنی نیست. 55 هزار بیت تا 75 هزرا بیت. یک جایش می لنگد؟ جنس یک بیتش (از نظر)مفهومی، (از نظر)قالبی ضعیف است؟ من اون 55 هزارتا را حساب می کنم، 75 هزارتا را حساب نمی کنم. 55 هزار بیت. یک خط بیشتر در آن نیست، همه شعرها دانه های تسبیح اند، همة ابیات دانه هایه تسبیح اند، همة مصرع ها دانه های تسبیح اند، نخ این تسبیح در فردوسی، "عشق" است. عاشقی، جسارت می خواهد. عاشق که جسور نباشد، عاشق نیست. خواهان است، عاشق نیست. عاشقی جسارت می خواهد. ملت ایران در تاریخ عاشق بود. عالمانه عاشق بوده. راه آیندة ما ادامة عشق است. از کدام مسیر عبور می کنیم؟ از مسیر علم. ایران باید در آینده، شاگردی بکند. -این بحثی نیست،- اما باید به مسئولیت بزرگ معلمی تاریخی خودش باز گردد. این برای ملت بزرگ ایران شدنی است، به افتخار ایران عزیزمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 آذر 1396 05:39 ب.ظ
سلام، فقط از وبلاگ شما از طریق Google مطلع شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من هستم
رفتن به مراقبت از brussels. اگر این را در آینده ادامه دهید، سپاسگذارم.
انسان های بیشماری از نوشته شما سود می برند. به سلامتی!
چهارشنبه 8 آذر 1396 12:52 ق.ظ
فوق العاده است که شما در حال دریافت ایده از این نوشتار و همچنین استدلال ما در این محل است.
دوشنبه 6 آذر 1396 08:08 ب.ظ
هر کس دوست دارد که شما نیز دوست داشته باشید. این نوع کار هوشمندانه و
پوشش بچه ها را به کارهای عالی ادامه دهید. من شما را به وبلاگنویسی اضافه کرده ام.
سه شنبه 30 آبان 1396 09:29 ب.ظ
پست عالی من به طور مداوم این وبلاگ را چک کرده ام و من الهام گرفته ام!
اطلاعات بسیار مفید به خصوص بخش باقی مانده:
) برای چنین اطلاعاتی بسیار ارزش قایل ام. من به دنبال این بودم
اطلاعات برای مدت زمان طولانی با تشکر از شما و
موفق باشید.
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:13 ق.ظ
تقریبا غیرممکن است که افراد تحصیلکرده را در این موضوع پیدا کنید
اما به نظر می رسد که شما می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید!
با تشکر
یکشنبه 14 آبان 1396 01:30 ق.ظ
روش خوبی برای توضیح دادن، و قطعه قطعی نوشتن برای به دست آوردن داده ها در مورد موضوع ارائه من، که من در حال حاضر در دانشگاه ارائه.
شنبه 13 آبان 1396 09:58 ب.ظ
اطلاعات ارزشمند خوشبختانه من سایت شما را به صورت شانسی یافتم
و من خیره به این دلیل که این تصادف در پیش نیست!
من آن را نشانه گذاری کردم
جمعه 12 آبان 1396 07:47 ب.ظ
همه دوست دارند که شما هم بچه ها هستید. این نوع کار و گزارش هوشمندانه است!

بچه های آثار بسیار جذاب را نگه داشته ام، شما بچه ها را به وبلاگ خود اضافه کرده اید.
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:33 ق.ظ
من مطمئن نیستم که دقیقا چرا، اما این وبلاگ در حال بارگذاری بسیار
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:15 ب.ظ
پست خوب ما به این پست عالی پیوند خواهیم داد
در سایت ما نگه داشتن نوشتن خوب
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:24 ب.ظ
من رفته ام به برادر کوچکم می گویم که او
همچنین باید به طور منظم از این وبسایت بازدید کنید تا بیشتر از بیشتر به روز شود
گزارش های اخیر
دوشنبه 8 آبان 1396 08:05 ب.ظ
من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ من دوست دارم اطلاعات بیشتری پیدا کنم
دوشنبه 8 آبان 1396 02:47 ب.ظ
وای، این چیزی بود که من دنبالش بودم، چه اطلاعاتی داشتم! موجود در اینجا در این صفحه وب،
با تشکر از مدیر این وب سایت.
یکشنبه 30 مهر 1396 03:25 ق.ظ
بی تردید بر این باورند که شما گفتید. توجیه مورد علاقه شما به نظر می رسد در شبکه ساده ترین چیزی که از آن آگاه است.
من به شما می گویم، من قطعا irked در حالی که مردم در مورد نگرانی که آنها فقط نمی دانند در مورد فکر می کنم.

شما موفق به گرفتن ناخن بالا و تعریف تمام چیز بدون داشتن
عواقب جانبی، مردم می توانند سیگنال بگیرند. احتمالا به عقب برگردد
بیش. با تشکر
شنبه 15 مهر 1396 07:36 ب.ظ
وای، طرح بندی بلاگ شگفت انگیز! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
شما وبلاگ نویسی را آسان کردی. نگاه کلی وب سایت شماست
فوق العاده، و همچنین محتوای!
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:57 ب.ظ
چطوری من می توانم سوگند یاد کنم که من از وبلاگ شما بازدید کرده ام
قبل از آن، اما پس از بررسی بسیاری از مقالات متوجه شدم که برای من تازه است.
به هر حال، من مطمئنا خوشحالم که من آن را پیدا کردم و من آن را نشانه گذاری و چک کردن به طور منظم!
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:07 ب.ظ
من معتقدم تمام مفاهیم که شما به پست خود معرفی کرده اید.
آنها بسیار متقاعد کننده هستند و مطمئنا کار خواهند کرد. با این حال، پست ها خیلی کوتاه هستند
برای مبتدی ها. ممکن است لطفا آنها را از زمان بعد گسترش دهید؟
از پستتان ممنونم.
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:30 ق.ظ
شما باید در یک مسابقه برای یکی از بهترین وب سایت ها در شبکه شرکت کنید.
من قطعا به شدت این وبلاگ را توصیه خواهم کرد!
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:14 ق.ظ
این ایده های واقعا عالی در مورد وبلاگ نویسی است. تو لمس کردی
برخی از چیزهای خوب اینجا. هر چی رو به عقب برگردونی
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
I do believe all the concepts you've offered to your post.
They're very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for newbies.
May just you please extend them a bit from next time?
Thanks for the post.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:26 ب.ظ
Yes! Finally something about hack.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:33 ب.ظ
Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so
I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information.
I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Great blog and great design.
جمعه 2 تیر 1396 09:56 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا
نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه
در حالی که. من این مشکل خود را با جهش در منطق و یک
ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.

در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:54 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism
or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but
it looks like a lot of it is popping it up all over the internet
without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off?
I'd truly appreciate it.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:11 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to more added agreeable from you!

However, how can we communicate?
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:59 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's weblog link on your page at proper place and
other person will also do same for you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :